Ber staten ta rekninga frå Bryggja-oppgjeret

foto