Per samla over 50 køyretøy til bilkortesje for Kinn-reversering

foto