Skuffa over å miste stor leigetakar den eine dagen – jubla over godkjent byggeløyve den neste

foto