Sterke og ulike meiningar om lysfiske: – Det var viktig med eit treffpunkt

foto