Foreslår å bruke de 15 delingsmillionene til å utvikle Kinn

foto