Gisle sin ide har gjort arbeidskvardagen lettare

foto