Vil levere innstilling til kven dei vil ha som ny kommunedirektør på torsdag

foto