Bøtesatsane til politiet aukar – sjå kva det no vil koste deg å bruke mobilen bak rattet