Av fire ambulansestasjonar i vårt område er berre éin godkjend