Kjem store snømengder og køyreforholda blir krevjande

foto