Jakter de smarteste tekniske løsningene til skipstunnelen: – Vi vil sikre oss at vi har nyest og best utstyr

foto