Sa ja til å bruke ti millionar: Fire av dei på nødvendige sikringstiltak