Mange sakna meir og betre informasjon då kommunen stengde vegen på kort varsel

foto