– Dette er ikkje ei sak for politiet om ikkje nokon anmelder