Vil be Fylkesmannen om hjelp til grenseoppgjeret

foto