Fagforbundet som har streika er tilbake i jobb frå og med torsdag. F.v. Torunn Refvik, nestleiar i Fagforbundet i Vågsøy Harald Ellingsen, Morten Silden og leiar i Fagforbundet i Vågsøy Turid Strand. Foto: Ingvild Nave

Etter 13 dager i streik, la meklingsmannen onsdag 9. juni frem et forslag som partene kunne enes om.

Rammen på om lag 3,4 prosent inneholder både en stor lokal pott, generelle lønnstillegg og hevet minstelønn. Kommunenes Sentralforbund (KS) er fornøyd med likelønnsprofilen skriver de på sine nettsider.

Streiken ble avblåst klokka 17.00 i onsdag, 9. juni. De som vanligvis skal være på arbeid på dette tidspunktet eller senere møter dermed til vanlig tid.

Lønnselementene i meklingsløsningen består i hovedsak av tre deler:

Disse tre delene er: Generelle tillegg, økt minstelønn og avsetninger til lokale forhandlinger. Samlet utgjør tariff-tilleggene en årslønnsvekstramme på om lag 3, 4 % i 2010 og er på linje med det økonomiske resultatet i staten.