Hardt arbeid lønnar seg. Mats Rune Hoddevik tek med seg eit strålande vitnemål med 14 toppkarakterar av 15 moglege frå Vågsøy Ungdomsskule.

14 seksarar og éin femmar gir eit karaktersnitt på 5,9 og fritt val på øvste hylle kva gjeld vidaregåande utdanning. I ettertid har eksamenskarakterane kome inn på vitnemålet, også dei av beste sort.

Mats Rune er bste elev som går ut av Vågsøy Ungdomsskule.

Les om den aktive og skarpe 16-åringen i papirutgåva onsdag 30. juni.