Har landet så mange kontrakter at de må rekruttere flere systemutviklere

foto