– Når måsen sit og kosar seg ved sidan av vindmålaren og brua er stengt, då er det noko gale

foto