Dette har det tildligere blitt gjort vedtak om i formannskapet.

Formålet med det foreslåtte kulturfondet er at lag og organisasjoner på lik linje kan søke om midler fra Selje kommune.