Regjeringens forslag til kommuneopplegg for 2015 innebærer en realvekst i samlede inntekter på 6,2 mrd. kroner regnet fra anslått inntektsnivå i 2014 i Revidert nasjonalbudsjett 2014.

Vågsøy kommune vil få en økning på 15,8 millioner kroner i statlige overføringer neste år. Det foreslår regjeringen i sitt statsbudsjett som ble lagt fram i dag.

For Vågsøy utgjør det en vekst i 5,1 prosent i de frie inntektene.

- Vågsøy kommune har tidligere kommet dårlig ut i overføringene fra staten fordi en er en liten kommune i areal. Nå har en økt potten og Vågsøy er faktisk sammen med Førde og Naustdal de som kommer best ut, sier Hogne Bleie i Vågsøy Frp.

- Dette skal brukes til å styrke den generelle kommuneøkonomien. Jeg hadde helst sett at vi bygde ned eiendomsskatten for den er negativ både for innbyggerne og for næringslivet. Men vi har også en del viktige byggeprosjekter foran oss, legger Bleie til.

I statsbudsjettet får Selje en økning på cirka 5 millioner kroner (3,2%), Bremanger en økning på 9,7 millioner kroner (4,1%) og Eid en økning på 11,2 millioner kroner (3,9%).