Høyr den kjende reiselivsgründeren fortelle korleis han jobbar for å trekke turistane til bygda