Politiet ber no folk ta kontakt med næraste politistasjon eller lensmannskontor for anten å levere inn ulovlege våpen eller få dei over i lovlege former. Våpen kan også leverast inn anonymt.

Dei skriv vidare at om ein ikkje er våpenkyndig, be om hjelp frå ein som kan det.

Ein kan også ta kontakt med politiet for å få hjelp.

– Har eit våpenkort på lovlige våpen, men samtidig har ulovlege våpen, risikerer ein ikkje tilbakekall av våpenkortet eller avslag på framtidige søknader når du nyttar deg av amnestiet, skriv politiet.