Søknad om sammenslåing mellom Vågsøy og Flora kommunar er sak nummer to på sakslisten i bystyremøtet.

Forslaget til vedtak, som formannskapet i Flora mandag gikk inn for med ti mot én stemme og som er ventet å få et klart flertall i bystyret i kveld, lyder som følger:

1. Bystyret godkjenner inngått intensjonsavtale med Vågsøy kommune om samanslåing frå 01.01.2020.

2. Bystyret i Flora sender søknad til Kommunaldepartementet der ein ber om Stortinget si godkjenning av den nye kommunen frå same dato.

3. Styringsgruppa blir bedt om å utarbeide eit strategidokument som bygger på målsettingane i intensjonsavtalen og innspel frå felles formannskapsmøte i mars i år.

4. Bystyret ber ordførar nytte strategidokumentet i dialog med sentrale styresmakter om best mogelege rammevilkår for den nye kommunen.