Dei fem karane i selskapet Havstjerna AS, der fiskebåten Grotle inngår, vil skape nytt liv i det tidlegare fiskemottaket Bremanger Fryseri som har stått til nedfalls i årevis.

Nye MS Grotle vart levert frå eit verft i Polen i juni 2014, og den 70 fot store båten har fått ein fin start som følgje av eit par gode år i fiskerinæringa.

Det er likevel ikkje pengar tent på fiskeri dei ser for seg å bruke til å rehabilitere bygget. Målet er at økonomien i Havstjerna Eigedom skal gå rundt av seg sjøl, og alle inntekter blir brukt til rehabilitering.

– Vi har allereie fått inn ein del leigetakarar her. Vi lagrar eige utstyr, i tillegg har andre aktørar i fiskerinæringa lager hjå oss. Vi har campingvogner og småbåtar, samt utsyr frå havbruks- og jordbruksnæringa. Alt av inntekter blir pløgd tilbake i bygget, forklarar brørne Tonny og Runar Grotle.

Tonny Grotle fortel at dei allereie har investert 2,5 millionar kroner inkludert kjøpe- summen.

– Vi har brukt dei første månadene til å få kontroll over bygget. Vi har tetta det og festa lause plater. Og vi har installert nytt elektrisk anlegg. I tillegg var det ein stor ryddejobb, der vi køyrde vekk 10 store containarar med søppel.

– Vi er fullstendig klar over at vi har teke på oss ei stor oppgåve, men må berre ta det etter kvart, seier dei.

Lokalpatriotar

Brørne viser oss rundt i det om lag 7.000 kvadratmeter store bygget i Iglandsvik. Gamle Bremanger Fryseri ligg som eit landemerke godt synleg i alle retningar for folk som ferdast i Hauge- og Kalvåg-området. I lang tid har det skapt frustrasjon lokalt at bygget har stått som eit spøkelseshus til forfalls.

– Vi er alle busett i ein radius på fire kilometer frå bygget. Som ein del av lokalmiljøet prøver vi å ta ansvar for å skape ny aktivitet. Tilbakemeldingane frå lokalmiljøet er veldig positive, seier Runar Grotle.

Dei etablerte dotterselskapet Havstjerna Eigedom AS då dei kjøpte bygget for vel ein million kroner i mai 2016. Seljar var Bremanger Sea and Residence med adresse Bergen, eit selskap som hadde planar om leilegheiter og turistsatsing, men som vart råka av finanskrisen og la bort planane.

«Stort potensiale» er eit uttrykk ein kan bruke om bygget. Det ligg på ei unik tomt med god kai og utsikt rett i havet. Lokala er omfangsrike. Problemet er at det vil krevje store ressursar å setje i stand. Tonny Grotle seier dei ikkje har planar om verken fiskemottak eller leilegheiter.

– Det er for gamalt og tungt å byggje opp att fiskemottak til å stette dagens krav frå Mattilsynet. Vi tilbyd eigentleg alle typar lokale og er opne for det meste. Vi vil prøve å legge til rette for framtidig leige. Og vi har lyst å skape arbeidsplassar for Ytre Bremanger-bygda, seier Tonny som også er skipper på eit av to skift på MS Grotle.

Vil byggje administrasjon

– Her kan det vere rom for etablerarar med gode idear, og slike vil vi tilby gunstige vilkår, seier Tonny.

Han avslører at dei også har andre planar for bygget, utan at han vil gå for mykje inn på dei. Men vi får vite såpass at Havstjerna sjølv har planar om å etablere seg administrativt i bygget, og at det også kan vere aktuelt å tilby kontorplassar til andre.

Ved sidan av dei to brørne er faren Birger og bror hans Oddleiv Grotle med på eigarsida i Havstjerna, i tillegg til Kenneth Grotle som er tremenningen til Tonny og Runar.