Dette er saklisten til dagens møte fellesnemnda for Kinn kommune:

020/17 Godkjenning av møtebok

021/17 Refererte skriv og meldingar oversikt over medlemmar alle temagrupper prosjektleiarsamling Referat 3 møte i leiargruppane 16 okt 2017

022/17 Tilsetting av prosjektrådmann for Kinn kommune

023/17 Delt kommunesenter

024/17 Uttale til søknad om grensejustering - Totland, Bryggja og Maurstad krets i Vågsøy kommune

025/17 Møteplan Fellesnemnda våren 2018

026/17 Førebels handsaming av prosjektplan for etablering av Kinn kommune

027/17 Orienteringssak - Informasjonsplan

Les sakspapirene til hver enkelt sak her.

NB! Merk at man kan velge mellom ulike kameravinkler.