– Alvoret ble tydeligere for meg da jeg ble mor. Da innså jeg den kalde realiteten om hvor mye innsats som trengs og hvor mye det haster, sier hun.

Frihammer, som er fra Davik i Bremanger, har fått jobben med å lede Klimapartnere Hordaland.

Det er et nettverk for systematisk klimaarbeid i regi av Norsk Klimastiftelse, der Hordaland fylkeskommune er finansiell hovedbidragsyter.

Les meir om «Likestilt» her.

Grensen går på to grader

Frihammer har alltid vært samfunnsengasjert og opptatt av å ha en bærekraftig utvikling.

– Klimaendringene er her allerede. Spørsmålet er hvor mye en klarer å begrense skadene.

Forskere i FNs klimapanel mener en to graders temperaturstigning er grensen for hva naturen kan tåle. Siden førindustriell tid, cirka 1850, har temperaturen på kloden steget med cirka 0,85 grader.

Blir ekstra stolt

– Med over to grader global oppvarming, vil konsekvensene bli svært dramatiske Om en tenker på alt som må gjøres, kan en bli mørkeredd. Likevel er jeg optimistisk, sier hun og tilføyer:

– Jeg tror at det grønne skiftet er i ferd med å skyte fart. De siste årene har vi sett at tankegangen har endret seg i Norge og løsningene er mange.

– Jeg blir ekstra stolt over at Lefdal Mine Datacenter ligger omtrent tvers over fjorden fra der jeg vokste opp. Slike fantastiske eksempler viser at det finnes grønne arbeidsplasser og muligheter, fastslår hun.

I jobben for Klimapartnere Hordaland, hjelper Frihammer bedrifter med å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling. Målet er å få med 50–60 virksomheter som brenner for å skape grønne endringer.

– Til nå er 25 større aktører med, med over 40.000 ansatte totalt. Interessen er stor og vi kan vise til svært lovende resultater, sier hun med smil.

Hele arbeidsstokken

Det er ikke bare klima Frihammer brenner for. Også likestilling har vært viktig for henne.

– Jeg er veldig opptatt av bevissthet rundt pensjonsfella mange kvinner går i. Det er en av de systematiske forskjellene i samfunnet som vi burde være mer klar over.

Jevnere kjønnsbalanse i ledelse er også noe hun mener er forretningsmessig smart både for likestilling og for velferdsstaten.

– Vi trenger mangfoldet og vi må ikke slutte å utvikle oss.

– En viser ofte til hvor viktig oljen har vært for Norge. Men en må også tenke på hvor viktig det har vært for Norge å ta i bruk hele arbeidsstokken, sier Frihammer, som samtidig oppfordrer ungdom i hjemfylket til å ta engasjere seg både i likestilling og det grønne skiftet.