Statens vegvesen Region vest bur seg på ekstremvêret som er venta til Vestlandet i dag.

Følg med på ekstremværet fra vårt webcamera her!

Ekstremværet «Tor» treffer trolig med full styrke klokken 14 i dag, fredag. Vinden vil først merkes sør for Stad, og deretter bevege seg nordover. I Sogn og Fjordane er det meldt om en sørvestlig sterk storm som kan utvikle seg til orkan langs kysten. Vindkastene kan komme opp i 40-50 m/s. Det er også meldt om høye bølger inn mot kysten, med bølgelengder på oppimot 10-13 meter.

Etter orkanen «Dagmar» i 2011 har Vegvesenet gjort fleire tiltak for å sikre god beredskap. Etaten har mellom anna investert i fleire satellitt-telefonar, slik at dei kan halde kommunikasjonslinjene opne også i ein krisesituasjon.

- Med mykje vind og nedbør aukar også faren for skred rundt om i fylket. Det kan bli aktuelt å stenge utsette vegstrekningar som eit førebyggjande tiltak, seier Finden.

Har du tips eller bilder av ekstremværet? Send til fjt@fjt.no eller 2399 med kodeord fjt tips. Du kan også merke bildene dine med #fjtno på Instagram.

Med bakgrunn i dei vêrmeldingane som har gått ut vil det truleg bli problem med å halde nokre av fjellovergangane opne. I tillegg kan bruer og ferjesamband, spesielt i dei ytre delane av Sogn og Fjordane og Hordaland, bli stengde på grunn av sterk vind.

Det er også mykje is langs vegane og i terrenget. Med temperaturauken vi har opplevd den siste tida, kombinert med uvêret som no er på veg, aukar faren for nedfall av stein og tre.

- Vi ber om at folk vurderer behovet for å ferdast når vêret står på som verst, er oppmodinga frå avdelingsdirektør Olav Finne i Hordaland.