Anleggsutvalet i Norges Friidrettsforbund vil gjennomføre anleggssynfaring på alle friidrettsanlegg i Sogn og Fjordane med kunststoffdekke.

Utvalet vil etter synfaringa utarbeide ein rapport på statusen til anlegga og eventuelle tiltak og utbetringar som må prioriterast.

Dei ønskjer at kommunen som anleggseigar, idrettsråd og idrettslag vert representert på synfaringa, skriv dei til kommunane.