Tar affære: Har sett inn trafikkvakter på vegen opp til Vestkapp

foto