21 prosent av befolkninga kallar seg personleg kristne