Det vesle selskapet har funne si nisje: – Blir ein god nok til det ein driv med, blir ein aldri arbeidsledig

foto