Har vakse seg ut av dagens lokale – no flyttar selskapet til fjells