Løyver pengar til å halde framdrifta i storprosjektet

foto