Lakseselskapa held fram med å falle på børsen

foto