Forventar at fylket droppar kutt av 102 elevplassar ved Måløy vgs: – Det er ei dramatisk rasering