Folk har begynt å registrere seg - og kommunen har eldretunet i bakhovudet