Lange ventelister: I Måløy har lista til fiske og fangst langt fleire søkarar enn dei har plass til

foto