Har redusert sentraladministrasjonen med åtte stillingar, men går det for sakte?