Barneskulen går mot auke i elevtalet for andre året på rad

foto