Kjørte 49 km/t over fartsgrensa – må punge ut med 13.500 kroner

foto