Framflyt 2022 direkte frå Samfunnshallen. Ny versjon

foto