Hadde to alvorlege brot på køyre- og kviletidsregelverket – vart meldt til politiet

foto