Har apparat til å ta imot flyktningar, men dei må bli fordelt frå IMDi

foto