Står du i manntalet? Det må du sjekke før du kan røyste om Kinn si framtid