Her balla det på seg med arbeid – men resultatet blei mykje betre