– Ikkje riv ned grunnmuren. Fylket bør bygge vidare på det aktive samarbeidet mellom lokalt næringsliv og skular