Naboar vil ikkje ha helikopteret i bygda: – Vi håper kommunen finn eit betre eigna område

foto