Ønsker at det blir bygd tilrettelagde omsorgsbustadar på tomta til det gamle kommunehuset