Ruben lever av å informere om skog og hogst. Nå kommer han på besøk